IP Kamery, datová úložiště a zabezpečení dat od AirLive - OvisLink

Od 29. 10. 2009 naše firma získala certifikát, který nás opravňuje k montáži a instalaci IP kamer a datových úložišť od společnosti OvisLink Corp.

a datových úložišť Synology.

Něco o IP Kamerách:

Vývoj techniky jde mílovými kroky kupředu a zabezpečovací technika není výjimkou. Celé bezpečnostní systémy jsou dnes tvořeny soustavou počítačů a čidel, dokáží komunikovat prostřednictvím telefonní nebo GSM sítě a například domácí zabezpečení můzeme dokonce ovládat prostřednictvím osobního počítače. Velmi oblíbeným prvkem zabezpečení se stávají IP kamery. Jde o digitální kamery se zabudovaným síťovým prvkem.

 Princip fungování:

IP kamera se obvykle v síti chová jako jednoduchý web server případně server pro vysílání videa. Záznam snímaného videa (nebo obrázků) je pak realizován přímo kamerou, která ukládá soubory na síťové úložiště. Hardware IP kamery je kromě snímací části tvořen síťovým prvkem a větsinou i enkodérem videa. Síťový prvek se stará o fyzické připojení k síti a větsinou realizuje alespoň první tři vrstvy modelu ISO/OSI - fyzickou, spojovou a síťovou vrstvu, čili připojení do sítě, konfiguraci podle použitého síťového média a konfiguraci přenosového protokolu. Enkodér, pokud je přítomen, má na starost kompresi videa, která je nutná kvůli zálohování. Současné enkodéry větsinou komprimují video do formátu MPEG-2 nebo MPEG-4. Pokud kamera není vybavena enkodérem, musí se o kompresi videa postarat (ať uz hardwarově, nebo softwarově) jiný počítač.

Proč ve Vaší firmě použít IP kameru?

IP kamery, na rozdíl od klasických analogových, dokáží přenést pomocí internetu obraz v nezměněné kvalitě i na nejvzdálenější místo na světě a nezkreslují jej a zároveň jej ukládají na vaše datové úložiště. Některé typy kamer můžete na dálku ovládat. Obraz může nezávisle na sobě sledovat i více uživatelů současně.