Údržba techniky

Ve všech moderních počítačích je použito několik ventilátorů starajících se o odvedení přebytečného tepla z povrchu čipu (procesoru, pamětí, chipsetů, ...). Již po několika měsících provozu se uvnitř počítače usazuje prach. Prach rapidně zhoršuje odvod tepla z čipů  a všeobecně polovodičových prvků. Následkem většího tepelného namáhání dochází k značnému zkracování životnosti těchto elektronických součástek a později i k závadě, která může v krajním případě vyústit až v kompletní destrukci všech komponent, včetně Vašich drahocenných dat (povětšinu špatně nebo vůbec zálohovaných). Vyškolený personál zajistí odborné vnější i vnitřní vyčištění vašich počítaů i periferií.

  • Jednorázová komplexní údržba (údržba pouze vybraného zařízení)
    Vnější i vnitřní čištění speciálními antistatickými prostředky, promazání mechanických dílů tiskáren předepsanými značkovými oleji, testování.
  • Pravidelná měsíční (čtvrtletní, nebo pololetní) údržba
    Profylaktická údržba se provádí v předem dohodnutých cyklech. Tato služba je cenově zvýhodněna.

Při výběru mezi jednorázovou a pravidelnou profylaktickou údržbou je důležité zvážit:

  • Podmínky, v jakých Váš počítač pracuje (prašnost, kuřácké pracoviště, apod.)
  • Četnost využívání vašeho počítače
  • Cenové zvýhodnění pravidelné údržby

Pro běžný kancelářský provoz doporučujeme čtvrtletní údržbu. U tiskáren, zejména jehličkových, kde se používá skládaný papír, se doporučuje měsíční profylaktická údržba. U počítačů umístěných ve zhoršených provozních podmínkách doporučujeme pravidelné měsíční údržby. Návštěva technika provádějícího údržbu je vždy předem telefonicky konzultována s odpovědným pracovníkem, tím se minimalizují případné negativní dopady na provoz.

Znečištěný zdroj od prachu / Znečištěná základní deska od prachu / Znečištěná PC skříň od prachu

Znečištěný chladič (CPU) procesoru od prachu před čištěním a po čištění